Kalendář akcí 2021

25. 06. 2021
Ústav pro péči o matku a dítě Podolské nábřeží 157/36 147 00 Praha 4 – Podolí CERTIFIKOVANÝ KURZ ČGPS ČLS JEP - „Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách“ + „Prenatální péče o vícečetná těhotenství“ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP
16.-19. 09. 2021
Karlovy Vary, Hotel Thermal 7. společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
08.-10. 10. 2021
OREA HOTEL Voroněž 1, Brno 42. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP
12. 11. 2021
Olomouc 13. moravská konference FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY LF a FZV Univerzity Palackého v Olomouci