32. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

01. 11. 2011

BRNO, 7.-9. 10. 2011.

Konference se konala v Brně v Kongresové centru hotelu Voroněž ve dnech 7.-9. 10. 2011. Byla pořádána ve spolupráci s "International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology"(ISUOG) a zúčastnilo se více než 400 lékařů z České republiky i ze zahraničí. Konference ze zůčastnil i Michael Semmence (Membership and Administration Officer ISUOG), který prezentoval možnosti členství pro české lékaře a přínos členství pro mladé lékaře v postgraduální přípravě na atestaci.

V pátek odpoledne byl pro účastníky konference připraven přímý přenos ultrazvukových vyšetření v těhotenství a demonstrována možnost zobrazení na ultrazvukových přístrojích různé kvality. Při vyšetřeních byla současně definována tzv. základní úroveň vyšetření "basic level" (ultrazvuková vyšetření doporučená Českou gynekologickou a porodnickou společností, včetně povinného popisu vyšetření) a specializovaná vyšetření "advance level" (ultrazvuková vyšetření nad rámec doporučení České gyenekologické a porodnické společnosti).

Program byl sestaven s vyzvaných přednášek na vybraná témata, která byla přednesena specialisty z českých i zahraničních pracovišť a přihlášených aktivních sdělení především mladších kolegů. Ze zahraničních hostů přijali pozvání a přednesli velmi zajímává sdělení Bernard Benoit (Monaco), Jacques Jani (Belgie) a Georges Haddad (Francie).

V rámci konference byly za účasti předsedy České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) MUDr. Vladimíra Dvořáka a ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání (IPVZ) doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc. prezentovány a diskutovány úhradové mechanismy ultrazvukových vyšetření, systém postgraduálního vzdělávání a doporučené postupy ČGPS.

Rovněž byl prezentován CERTIFIKÁT České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče" (náplň výkonu, technické vybavení, odborné podmínky, způsob ověření teoretické a praktické způsobilosti uchazeče). Podmínky k získání certifikátu byly v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví (Sbírka zákonu č. 397/2010) vydány Českou gynekologickou a porodnickou společností, která zdravotní výkon navrhla a zodpovídá za jeho odborný obsah. Podmínky k získání certifikátu i registr držitelů certifikátu budou k dispozici na webovém portálu Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP (www.GynUltrazvuk.cz) a budou "on-line" přístupné pro lékaře i zdravotní pojišťovny, současně budou publikovány v časopise Česká gynekologie.

V příštím roce se konference bude konat opět v Brně ve dnech 5.-7. 10. 2012 "33. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP".

Děkujeme za přízeň a těšíme se na další setkání

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
předseda Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
místopředseda Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Betaverze