XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny

Datum akce:02.-04. 04. 2020
Pořadatel:Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
Místo konání:Nová budova Národního muzea, Praha

Web akce:

https://www.perinatologie.org/hlavni-informace