Výpočet "DATACE TĚHOTENSTVÍ" a určení "TERMÍNU PORODU" dle ultrazvukového biometrického parametru CRL v 1. trimestru.

28.10.2012

"Kalkulátor DATACE TĚHOTENSTVÍ", který je k dispozici na www.gynultrazvuk.cz, vychází z hodnoty ultrazvukového biometrického parametru CRL (crown-rump length, temenokostrční délka) změřeném v 1. trimestru těhotenství. Naměřenou hodnotu CRL je nutné uvést v milimetrech současně s datem, kdy bylo měření provedeno.

Parametr CRL lze při ultrazvukovém vyšetření v 1. trimestru měřit od 6.-14.týdne (2 - 85 mm). Hodnotící tabulka pro celé období byla sestavena na základě analýzy několika normogramů, protože žádný z publikovaných normogramů nepokrývá s přijatelnou přesností kontinuálně celé odbobí (6+0 až 14+0). Hodnotící tabulka je zde k dispozici ke stažení ve formátu PDF a lze ji event. přednastavit i do vašeho ultrazvukového přístroje.

Jelikož v 1. trimestru roste embryo (plod) rychlostí cca 1-2 mm denně, tak pro potřeby datace těhotenství je smysluplné uvádět hodnotu CRL s přesností na milimetry. Každému dni těhotenství (gestačnímu stáří) by měla logicky odpovídat určitá hodnota CRL, která by měla každý den narůstat o cca 1-2 mm. Měření parametru CRL s přesností na desetinu milimetru není tudíž smysluplné a s určitou nadsázkou odpovídá snaze určit termín porodu s přesností na 2,4 hodiny (tzv. na jednu desetinu dne).

Nejpřesněji lze provést dataci těhotenství při hodnotě CRL cca 20-40 mm (g.h. 8-10), kdy lze parametr CRL měřit nejsnáze a nejpřesněji, protože embryo (plod) se prakticky nepohybuje a je relativně snadno zobrazitelný.

Je-li na konci 1. trimestru těhotenství (14+0) k dispizici více hodnot parametru CRL (datum provedení ultrazvukového vyšetření + naměřený biometrický parametr CRL v milimetrech), tak záleží na ošetřujícím gynekologovi, kterou z hodnot zvolí pro určení termínu porodu.

TERMÍN PORODU by proto měl být určen do konce 14. týdne těhotenství a "nepřehlédnutelným způsobem uveden v těhotenské průkazce", je nutné však uvést všechny tři parametry výpočtu (datum ultrazvukového vyšetření + naměřený biometrický parametr CRL v milimetrech + určený termín porodu). Takto určený termín porodu je již v průběhu těhotenství "neměnný" a měl by být akceptován při všech dalších vyšetřeních, kdy je výsledek vyšetření závislý na gestačním stáří plodu. Záznam v "těhotenské průkazce" navíc umožní komukoli a kdykoli nezávislou rekalkulaci termínu porodu dle "Kalkulátoru DATACE TĚHOTENSTVÍ" (data provedení ultrazvukového vyšetření + naměřený biometrický parametr CRL v milimetrech). Nejobjektivnějším důkazem o datu měření a správnosti provedeného měření je samozřejmě fotodokumentace.

U vícečetných těhotenství je vhodné použít k určení termínu porodu hodnotu CRL u největšího plodu, nicméně diskrepance v parametru CRL mezi plody (více než 10 mm) představuje vždy pro vícečetné těhotenství rizikový faktor a měla by být důvodem k zamyšlení o dalším postupu.


Soubor typu PDFhodnotící tabulkastáhnout
(18,9 kB)


archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů