Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36. -37. týdnu

SPECIALIZOVANÁ SCREENINGOVÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

(přímá úhrada klientkou dle CENÍKU zdravotnického zařízení - SPECIALIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ)

- provádí vždy gynekolog (odbornost 603)

 

K růstové restrikci plodu dochází u 5-10 % těhotenství a je příčinou 30-50 % úmrtí plodu v děloze. Riziko úmrtí plodu v děloze se výrazně zvyšuje po 37. týdnu délky trvání těhotenství. Růstová restrikce plodu se však nemusí projevit jen nitroděložním úmrtím plodu, ale může vést i k mírnějším formám poškození, které se projeví až v období dospívání nebo v dospělosti. Možnost identifikace plodů s růstovou restrikcí v období blížícího se termínu porodu má proto zcela zásadní význam, avšak v současné klinické praxi až 75 % plodů s poruchou růstu rozpoznáno není. Při vyšetření je hodnocena odhadovaná hmotnost plodu a průtoky v cévách vyživujících plod i placentu. V případě zjištěné růstové restrikce plodu bude navržena optimální prenatální péče a strategie ukončení těhotenství.

 

Doporučený postup ČGPS ČLS JEP č.1/2019

Pracoviště poskytujicí tuto službu:

1 CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko-gynekologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
Olomoucký kraj Olomouc
2 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Nymburk s.r.o.
Středočeský kraj Nymburk
3 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
Královéhradecký kraj Jičín
4 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Ústecký kraj Teplice
5 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
KZ a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Ústecký kraj Chomutov
6 FETO-MATERNÁLNÍ CENTRUM
Gynekologicko-porodnická klinika
Fakulty zdravotnických studií univerzity J.E.Purkyně v Ústí NL
a KZ, a.s.- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Ústecký kraj Ústí nad Labem
7 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
KKN, a.s. Nemocnice Karlovy Vary¨
Karlovarský kraj Karlovy Vary
8 GYNEKOLOGICKÁ AMB 1 VŠEOBECNÁ
Gynekologicko-porodnické oddělení
Mulačova nemocnice, s.r.o. Plzeň
Plzeňský kraj Plzeň
9 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Podřipská NsP Roudnice nad Labem
Ústecký kraj Roudnice nad Labem
10 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
KZ, a.s.- Nemocnice Děčín, o.z.
Ústecký kraj Děčín
11 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
a Nemocnice Na Bulovce v Praze
Hlavní město Praha Praha 8
12 GENETIKA, ULTRAZVUKOVÁ AMBULANCE, AMNIOCENTÉZA
Genetika Plzeň,s.r.o.
Plzeňský kraj Plzeň
13 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
Genetika West - Klinika reprodukční medicíny a genetiky
Karlovy Vary
Karlovarský kraj Karlovy Vary
14 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
GYNEKOLOGIE Postupa s.r.o.
Hlučín
Moravskoslezský kraj Hlučín
15 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
GYNEKOLOGIE Postupová s.r.o.
Hlučín
Moravskoslezský kraj Hlučín
16 CENTRUM PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY A GENETIKY
Prediko, s.r.o.
Zlín
Zlínský kraj Zlín
17 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK a FN Motol
Praha
Hlavní město Praha Praha
18 PRIVÁTNÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ PRAXE
GENNOON - gynecologia et obstetritio s.r.o.
Vítkov
Moravskoslezský kraj Vítkov
19 ASISTOVANÁ REPRODUKCE
FertiCare SE Institut reprodukční medicíny a genetiky
Karlovy Vary
Karlovarský kraj Karlovy Vary
20 CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Gynekologicko-porodnická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Plzeňský kraj Plzeň-Lochotín
21 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika
Všeobecná Fakultní nemocnice Praha
Hlavní město Praha Praha
22 PRIVÁTNÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ PRAXE
MUDr. Hynek Hlavenka
Valašská Polanka
Zlínský kraj Valašská Polanka
23 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina Havlíčkův Brod
24 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Strakonice, a.s.
Jihočeský kraj Strakonice
25 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
nemocnice Prachatice
Jihočeský kraj Prachatice
26 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
NsP Havířov, p.o.
Moravskoslezský kraj Havířov
27 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Kyjov
Jihomoravský kraj Kyjov
28 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Libor Kopuletý
Dům zdraví Jihlava
Kraj Vysočina Jihlava
29 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologické oddělení
Vítkovická nemocnice a.s.
Moravskoslezský kraj Ostrava-Vítkovice
30 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Frýdek-Místek p.o.
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek
31 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologické oddělení
Městská nemocnice Ostrava
Moravskoslezský kraj Ostrava
32 CENTRUM FETÁLNÍ MEDCÍNY A PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY
Ústav pro péči o matku a dítě
Praha - Podolí
Hlavní město Praha Praha