Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

SPECIALIZOVANÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA u rizikových těhotných

(zdravotní výkon 63415)

- provádí vždy gynekolog (odbornost 603) a podmínkou je CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP viz REGISTR DRŽITELŮ

 

•    těhotenství dvojčetné monochoriální (cca 0,3 %)
Optimální je provést vyšetření ihned po zjištění vícečetného těhotenství (nejlépe do 10. týdne), protože cílem vyšetření je zjistit, zda se jedná o dvojčata monochoriální (dvojčata s jednou placentou) nebo bichoriální (každé z dvojčat má svou vlastní placentu). Monochoriální dvojčata by měla být sledována v „PERINATOLOGICKÉM CENTRU“, zatímco prenatální péči u bichoriálních dvojčat může provádět registrující gynekolog.

•    těhotenství s rizikem rozvoje Hemolytické nemoci plodu a novorozence (cca 1,5 %)
Je-li výsledek screeningu nepravidelných antierytrocytárních protilátek v I. trimestru těhotenství jiný než negativní, zajistíme pro Vás adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu. Upřesníme, o jakou protilátku se jedná, a podrobně vysvětlíme další postup v péči o těhotenství. Kontrolní vyšetření protilátek již většinou není nutné provádět a eventuální rozvoj hemolytické nemoci plodu by měl být sledován neinvazivně pouze pomocí ultrazvukového vyšetření na specializovaném pracovišti.

•    abnormální nález při screeningovém vyšetření, které provádí registrující gynekolog nebo specializované zdravotnické pracoviště
o    podezření na vrozenou vadu plodu (cca 2-3 %)
o    podezření na růstovou restrikci plodu (cca 5-10 %)
o    abnormální množství plodové vody, lokalizace placenty atd.

 

Dopouručený postup ČGPS ČLS JEP č.1/2019 Sb.

Dopouručený postup ČGPS ČLS JEP č. 2/2019 Sb.

Pracoviště poskytujicí tuto službu:

1 CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko-gynekologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
Olomoucký kraj Olomouc
2 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
nemocnice Středočeského kraje
Středočeský kraj Benešov u Prahy
3 FETO-MATERNÁLNÍ CENTRUM
Gynekologicko-porodnická klinika
Fakulty zdravotnických studií univerzity J.E.Purkyně v Ústí NL
a KZ, a.s.- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Ústecký kraj Ústí nad Labem
4 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
a Nemocnice Na Bulovce v Praze
Hlavní město Praha Praha 8
5 GENETIKA, ULTRAZVUKOVÁ AMBULANCE, AMNIOCENTÉZA
Genetika Plzeň,s.r.o.
Plzeňský kraj Plzeň
6 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
Genetika West - Klinika reprodukční medicíny a genetiky
Karlovy Vary
Karlovarský kraj Karlovy Vary
7 CENTRUM PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY A GENETIKY
Prediko, s.r.o.
Zlín
Zlínský kraj Zlín
8 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK a FN Motol
Praha
Hlavní město Praha Praha
9 PRIVÁTNÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ PRAXE
GENNOON - gynecologia et obstetritio s.r.o.
Vítkov
Moravskoslezský kraj Vítkov
10 ASISTOVANÁ REPRODUKCE
FertiCare SE Institut reprodukční medicíny a genetiky
Karlovy Vary
Karlovarský kraj Karlovy Vary
11 CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Gynekologicko-porodnická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Plzeňský kraj Plzeň-Lochotín
12 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika
Všeobecná Fakultní nemocnice Praha
Hlavní město Praha Praha
13 PRIVÁTNÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ PRAXE
MUDr. Hynek Hlavenka
Valašská Polanka
Zlínský kraj Valašská Polanka
14 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
NsP Havířov, p.o.
Moravskoslezský kraj Havířov
15 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologické oddělení
Vítkovická nemocnice a.s.
Moravskoslezský kraj Ostrava-Vítkovice
16 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Frýdek-Místek p.o.
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek
17 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologické oddělení
Městská nemocnice Ostrava
Moravskoslezský kraj Ostrava
18 CENTRUM FETÁLNÍ MEDCÍNY A PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY
Ústav pro péči o matku a dítě
Praha - Podolí
Hlavní město Praha Praha