Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

SPECIALIZOVANÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA u rizikových těhotných

(zdravotní výkon 63415)

 

•    těhotenství dvojčetné monochoriální (cca 0,3 %)
Optimální je provést vyšetření ihned po zjištění vícečetného těhotenství (nejlépe do 10. týdne), protože cílem vyšetření je zjistit, zda se jedná o dvojčata monochoriální (dvojčata s jednou placentou) nebo bichoriální (každé z dvojčat má svou vlastní placentu). Monochoriální dvojčata by měla být sledována v „PERINATOLOGICKÉM CENTRU“, zatímco prenatální péči u bichoriálních dvojčat může provádět registrující gynekolog.

•    těhotenství s rizikem rozvoje Hemolytické nemoci plodu a novorozence (cca 1,5 %)
Je-li výsledek screeningu nepravidelných antierytrocytárních protilátek v I. trimestru těhotenství jiný než negativní, zajistíme pro Vás adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu. Upřesníme, o jakou protilátku se jedná, a podrobně vysvětlíme další postup v péči o těhotenství. Kontrolní vyšetření protilátek již většinou není nutné provádět a eventuální rozvoj hemolytické nemoci plodu by měl být sledován neinvazivně pouze pomocí ultrazvukového vyšetření na specializovaném pracovišti.

•    abnormální nález při screeningovém vyšetření, které provádí registrující gynekolog nebo specializované zdravotnické pracoviště
o    podezření na vrozenou vadu plodu (cca 2-3 %)
o    podezření na růstovou restrikci plodu (cca 5-10 %)
o    abnormální množství plodové vody, lokalizace placenty atd.

 

Pracoviště poskytujicí tuto službu:

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY, Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc Olomoucký kraj http://cfm.fnol.cz