Specializované vyšetření srdce plodu dětským kardiologem

SPECIALIZOVANÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA u rizikových těhotných

(zdravotní výkon 32420)

 

•    anamnéza vrozené srdeční vady
•    abnormální nález při screeningovém ultrazvukovém vyšetření

Pracoviště poskytujicí tuto službu:

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY, Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc Olomoucký kraj http://cfm.fnol.cz