Seminář PERINATOLOGIE a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY věnovaný problematice fetálního růstu a postnatálním důsledkům fetálního programingu

01.01.2019

 

Přednášející:

Professor Francesc Figueras


Program:

Update in Fetal Growth Restriction

Morphological and functional consequences of fetal programing

 

Termín konání:    18. 1. 2019

Místo konání:     Ústav pro péči o matku a dítě
                           Podolské nábřeží 157/36
                           147 00 Praha 4 – Podolí
                           II. patro, posluchárna

Zahájení:          9:00 hodin

Ukončení:        12:00 hodin

Registrace:      Mgr. Pavlína Malá
                        E-mail: pavlina.mala@upmd.eu

Cena:              0,- Kč

Více viz kalendář akcí

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů