Seminář PERINATOLOGIE a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY věnovaný problematice fetálního růstu a postnatálním důsledkům fetálního programingu

Datum akce:16.-17. 01. 2020
Pořadatel:Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
Místo konání:Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Popis akce:

Program bude upřesněn