doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah Ph.D.

Fakultní nemocnice Olomouc - Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny
I.P. Pavlova 6
Olomouc, 779 00
585414906

přednostka ústavu lékařské genetiky
http://ulgrs.upol.cz/portal/

doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah Ph.D.

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET