prof. MUDr. Pavel Calda CSc.

Gyn.por.klinika 1.LF UK a VFN
Apolinářská 18
Praha, 128 51prof. MUDr.  Pavel  Calda CSc.

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů