přihláška za člena společnosti/sekce ČGPS

Pokud odešlete formulář elektronicky, potvrdíme Vám emailem jeho příjem. Poštou můžete odeslat formulář na adresu: Členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vaše přihláška bude projednána výborem společnosti na jeho nejbližším zasedání. Veškerou další agendu a Vaše otázky týkající se členství, změn adresy Vašeho bydliště a reklamace placení příspěvků adresujte na Správu členské databáze ČLS JEP, Členská evidence České lékařské společnosti J.E.Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 224 266 216, fax 224 266 212, e-mail: cle@cls.cz. Zkontrolujte si prosím, zda jste uvedeni v seznamu členů na webu. Datum aktualizace seznamu členů na webových stránkách ČGPS je uvedeno tamtéž.

(Položky formuláře označené tučně jsou povinné.)

Členství: Vyberte laskavě jednu z nabízených možností:
Přihlašuji se za řádného člena České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a souhlasím s posláním a cíli České lékařské společnosti J.E. Purkyně.
Jsem již členem ČGPS, hlásím se pouze do jejích sekcí.
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Datum narození:
Rodné číslo:
Ulice a čp bydliště:
Město bydliště:
PSČ:
Telefon:
Fax:
Mobil:
Pracoviště:
Ulice a čp:
Město:
PSČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Hlásím se do této (těchto) Sekce(-í) ČGPS:

(1501) Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (1511) Sekce pro otázky menopausy
(1502) Sekce ultrazvukové diagnostiky (1512) Sekce urogynekologická
(1503) Sekce gynekologie dětí a dospívajících (1513) Sekce ambulantních gynekologů
(1504) Sekce gynekologické endoskopie (1514) Senologická sekce
(1505) Sekce asistované reprodukce (1517) Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví
(1506) Sekce pro gynekologickou endokrinologii (1518) Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení
(1507) Onkogynekologická sekce Komise pro gynekologickou cytologii
(1508) Sekce kolposkopie a cervikální patologie (1520) Sekce gynekologické sexuologie
(1510) Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví (1521) Sekce pro léčbu endometriózy


kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů