POZVÁNKA - Kurz Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP: Dopplerovské vyšetření v těhotenství – základní kurz, Ultrasonografie v managementu předčasného porodu

20.11.2015

Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS ve spolupráci s firmou S&T Plus a Porodnickou a gynekologickou klinikou Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové pořádá dne 21. 01. 2016 kurz Dopplerovské vyšetření v těhotenství – základní kurz, Ultrasonografie v managementu předčasného porodu.

Více na http://www.gynultrazvuk.cz/kurz-sekce-ultrazvukove-diagnostiky-cgps-cls-jep-dopplerovske-vysetreni-v-tehotenstvi--zakladni-kurz-ultrasonografie-v-managementu-predcasneho-porodu-a212.html

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů