KURZ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

09.08.2013

KURZ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP „Doporučená ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče" se bude konat dne 27.9.2013 v rámci 34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČL JEP.

V rámci kurzu obdrží všichni účastníci novou výkladovou monografii k aktuálním doporučeným postupům České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP:

„Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství“ autorského kolektivu Marek Ľubušký, Ladislav Krofta, Lubomír Hašlík a Ivana Marková.

Monografie obsahuje podrobný výklad a popis metodiky provedení doporučených ultrazvukových vyšetření včetně obrazové dokumentace.

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů