Konzultace klinickým genetikem

SPECIALIZOVANÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA u rizikových těhotných

- provádí vždy genetik (odbornost 208)

 

INIKUDE vždy gynekolog (odbornost 603)

  • je-li u plodu diagnostikována vrozená vada nebo při podezření na ni

Pracoviště poskytujicí tuto službu:

1 CENTRUM PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY A GENETIKY
FertiCare SE
Karlovarský kraj Karlovy Vary
2 CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Gynekologicko-porodnická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Plzeňský kraj Plzeň-Lochotín
3 ÚSTAV LÉKAŘSKÉ GENETIKY
Fakultní nemocnice Olomouc
Lékařská fakulta Univerzity Palackého
Olomoucký kraj Olomouc
4 Nemocnice Jihlava
Gynekologicko-porodnické oddělení
Kraj Vysočina Jihlava
5 Gyn.- porodnická klinika LF MU a FN Brno Jihomoravský kraj Brno
6 Gynekologicko-porodnické oddělení
Oblastní nemocnice Kladno
Středočeský kraj Kladno
7 G-CENTRUM Olomouc s.r.o. Olomoucký kraj Olomouc
8 FETMED s.r.o.
Centrum fetální medicíny a genetiky.
Olomoucký kraj Olomouc
9 INSTITUT REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GENETIKY
Ferticare SE
Karlovarský kraj Karlovy Vary
10 XmKsQovSBA Hlavní město Praha NAzcRUhZg
11 GENNET Praha Hlavní město Praha Praha 7
12 QbpiqctWTHjzoD Hlavní město Praha DWNiFPhMLSBZ
13 Laboratoře lékařské genetiky s.r.o. Pardubický kraj Pardubice