Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství (v 11.-13. týdnu)

SPECIALIZOVANÁ SCREENINGOVÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

(přímá úhrada klientkou dle CENÍKU zdravotnického zařízení - SPECIALIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ)

- provádí vždy gynekolog (odbornost 603)

 

Ve své optimální podobě by měl být zaměřený na predikci a vyhledávání nejčastějších závažných porodnických komplikací, mezi které patří především velké porodnické syndromy (preeklampsie, růstová restrikce plodu, předčasný porod, nitroděložní úmrtí plodu) a vrozené vady plodu.

Incidence uvedených porodnických komplikací je následující: preeklampsie (cca 1-5 %), růstová restrikce plodu (cca 5-10 %), předčasný porod (cca 8 %), úmrtí plodu v děloze (cca 0,5 %) a vrozené vady plodu (cca 2-3 %).

Preferován by měl být komplexní screening nejen nejčastějších vrozených vad plodu (morfologických a chromosomálních) ale i těhotenství s rizikem rozvoje preeklampsie a růstové restrikce plodu, protože u žen se zvýšeným rizikem je možná účinná prevence rozvoje závažných forem onemocnění včasným zahájením léčby kyselinou acetylsalicylovou.

 

Doporučený postup ČGPS ČLS JEP č.1/2019 Sb.

2019 - Čes. Gynek. - Screening preeklampsie v I. trimestru těhotenství (Roubalová L. et al.)

Pracoviště poskytujicí tuto službu:

1 CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko-gynekologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
Olomoucký kraj Olomouc
2 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Nymburk s.r.o.
Středočeský kraj Nymburk
3 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
nemocnice Středočeského kraje
Středočeský kraj Benešov u Prahy
4 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
Královéhradecký kraj Jičín
5 FETO-MATERNÁLNÍ CENTRUM
Gynekologicko-porodnická klinika
Fakulty zdravotnických studií univerzity J.E.Purkyně v Ústí NL
a KZ, a.s.- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Ústecký kraj Ústí nad Labem
6 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické odd.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Liberecký kraj Česká Lípa
7 GYNEKOLOGICKÁ AMB 1 VŠEOBECNÁ
Gynekologicko-porodnické oddělení
Mulačova nemocnice, s.r.o. Plzeň
Plzeňský kraj Plzeň
8 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Podřipská NsP Roudnice nad Labem
Ústecký kraj Roudnice nad Labem
9 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
KZ, a.s.- Nemocnice Děčín, o.z.
Ústecký kraj Děčín
10 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
a Nemocnice Na Bulovce v Praze
Hlavní město Praha Praha 8
11 GENETIKA, ULTRAZVUKOVÁ AMBULANCE, AMNIOCENTÉZA
Genetika Plzeň,s.r.o.
Plzeňský kraj Plzeň
12 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
Genetika West - Klinika reprodukční medicíny a genetiky
Karlovy Vary
Karlovarský kraj Karlovy Vary
13 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
GYNEKOLOGIE Postupa s.r.o.
Hlučín
Moravskoslezský kraj Hlučín
14 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
GYNEKOLOGIE Postupová s.r.o.
Hlučín
Moravskoslezský kraj Hlučín
15 CENTRUM PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY A GENETIKY
Prediko, s.r.o.
Zlín
Zlínský kraj Zlín
16 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK a FN Motol
Praha
Hlavní město Praha Praha
17 PRIVÁTNÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ PRAXE
GENNOON - gynecologia et obstetritio s.r.o.
Vítkov
Moravskoslezský kraj Vítkov
18 ASISTOVANÁ REPRODUKCE
FertiCare SE Institut reprodukční medicíny a genetiky
Karlovy Vary
Karlovarský kraj Karlovy Vary
19 CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Gynekologicko-porodnická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Plzeňský kraj Plzeň-Lochotín
20 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika
Všeobecná Fakultní nemocnice Praha
Hlavní město Praha Praha
21 PRIVÁTNÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ PRAXE
MUDr. Hynek Hlavenka
Valašská Polanka
Zlínský kraj Valašská Polanka
22 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina Havlíčkův Brod
23 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Strakonice, a.s.
Jihočeský kraj Strakonice
24 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
nemocnice Prachatice
Jihočeský kraj Prachatice
25 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
NsP Havířov, p.o.
Moravskoslezský kraj Havířov
26 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Libor Kopuletý
Dům zdraví Jihlava
Kraj Vysočina Jihlava
27 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologické oddělení
Vítkovická nemocnice a.s.
Moravskoslezský kraj Ostrava-Vítkovice
28 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologické oddělení
Městská nemocnice Ostrava
Moravskoslezský kraj Ostrava
29 CENTRUM FETÁLNÍ MEDCÍNY A PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY
Ústav pro péči o matku a dítě
Praha - Podolí
Hlavní město Praha Praha