Kalkulátor pro dataci těhotenství dle CRL

18.08.2012

PDF generované v "Kalkulátoru pro dataci těhotenství dle CRL" na webovém portálu Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP na www.gynultrazvuk.cz bylo upraveno v souladu s novým doporučeným postupem České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP "Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství". Doporučený postup definuje nepodstupitelné minimum léčebné péče, která by měla být poskytnuta každé fyziologicky těhotné ženě a vygenerované PDF v tištěné podobě je užitečným doplňkem těhotenské dokumentace jak pro ošetřující lékaře tak i pro samotnou pacientku.

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů