Kalendář akcí 2020

02.-05. 04. 2020
Porto CPP 2020 Paragon Group
22.-24. 04. 2020
Paříž Fetal and Neonatal Neurology MCA
14.-16. 05. 2020
Bergen EBCOG congress Bergen 2020 EBCOG
22. 05. 2020
Praha Jarní FMF certifikovaný kurz - 1. a 2. trimestr Nimotech
04.-07. 06. 2020
Karlovy Vary Společná konference ČGPS a SGPS Česká gynekologická a porodnická společnost
04.-07. 06. 2020
Karlovy Vary, Hotel Thermal 7. Společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS
03.-05. 09. 2020
Vídeň Ultrasound meets Magnetic Resonance MCA
02.-04. 10. 2020
Hotel Voroněž, Brno 41. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP
24. 10. 2020
Průhonice u Prahy VIII. kongerence Sekce gynekologické sexuologie ČGPS Česká gynekologická a porodnická společnost
29.-31. 10. 2020
Olomouc XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
06. 11. 2020
Olomouc 12. moravská konference FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY LF a FZV Univerzity Palackého v Olomouci
11. 12. 2020
Praha Zimní FMF certifikovaný kurz - 1. a 2. trimestr Nimotech