Kalendář akcí 2020

14. 02. 2020
Ústav pro péči o matku a dítě Podolské nábřeží 157/36 147 00 Praha 4 – Podolí CERTIFIKOVANÝ KURZ ČGPS ČLS JEP - „Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách“ + „Prenatální péče o vícečetná těhotenství“ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP
02.-04. 04. 2020
Lázně Bělohrad 52. Konference gynekologie dětí a dospívajících Česká gynekologická a porodnická společnost
02.-04. 04. 2020
Nová budova Národního muzea, Praha XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
04.-07. 06. 2020
Karlovy Vary Společná konference ČGPS a SGPS Česká gynekologická a porodnická společnost
02.-04. 10. 2020
Hotel Voroněž, Brno 41. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP
24. 10. 2020
Průhonice u Prahy VIII. kongerence Sekce gynekologické sexuologie ČGPS Česká gynekologická a porodnická společnost
29.-31. 10. 2020
Olomouc XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
06. 11. 2020
Olomouc 12. moravská konference FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY LF a FZV Univerzity Palackého v Olomouci