Kalendář akcí 2020

02.-04. 10. 2020
Hotel Voroněž, Brno 41. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP
24. 10. 2020
Průhonice u Prahy VIII. kongerence Sekce gynekologické sexuologie ČGPS Česká gynekologická a porodnická společnost
29.-31. 10. 2020
Olomouc XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
06. 11. 2020
Olomouc 12. moravská konference FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY LF a FZV Univerzity Palackého v Olomouci
11. 12. 2020
Praha Zimní FMF certifikovaný kurz - 1. a 2. trimestr Nimotech