Jednání výboru ČGPS ČLS JEP

16.09.2011

Doporučený postup - "Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče" a "Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství", CERTIFIKÁT pro možnost vykazování kódu 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče"

  1. Sekce UZ diagnostiky - doporučený postup - "Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče"
  2. Sekce UZ diagnostiky - doporučený postup - "Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství"
  3. Sekce UZ diagnostiky - CERTIFIKÁT pro možnost vykazování kódu 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče" Primárně je při certifikaci částečně využito i služeb mezinárodní autority "Fetal Medicine Foundation" (FMF), které jsou bezplatné a pro FMF ustanoví sekce "konzultační skupinu", jejíž členové budou nápomocni uchazečům při procesu certifikace.

Požadované podmínky budou postupně precizovány a měněny v souladu s vývojem.

Materiály budou prezentovány na 32. celostátní konferenci Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP a následně publikovány v časopise Česká gynekologie.

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů