FARMAKOLOGICKÉ UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ

16.06.2014

Od 16.6.2014 je pacientkám v České republice umožněno farmakologické ukončení těhotenství jako plnohodnotná varianta k chirurgickému ukončení těhotenství. Volbu konkrétní metody na základě rozhodnutí žadatelky posuzuje a schvaluje lékař.

Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) vydala METODICKÝ POKYN k provádění farmakologického ukončení těhotenství. V souladu se schválením podávání léčivých přípravků obsahujících účinné látky misoprostolum a mifepristonum řeší tento pokyn pouze možnost ukončení těhotenství do 49., resp. 63. dne sekundární amenorei (dle užitého léčivého přípravku dostupného na trhu).

Více v sekci důležité dokumenty


Soubor typu PDFMetodický pokynstáhnout
(56,5 kB)


archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů