Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP

31.03.2017

Přehled aktuálně platných doporučených postupů ČGPS ČLS JEP v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ schválených výborem ČGPS a publikovaných v časopise Česká gynekologie, publikované doporučené postupy jsou dispozici ve formátu PDF ke stažení na www.GynUltrazvuk.cz, tematicky rozdělené dle nástavbových oborů (PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNA, ONKOGYNEKOLOGIE, UROGYNEKOLOGIE, REPRODUKČNÍ MEDICÍNA) a řazené sestupně dle roku, ve kterém byly schváleny a publikovány.

 

Nově publikované v roce 2017:

  • Intrahepatální cholestáza v těhotenství - REVIZE
  • Předčasný odtok plodové vody před termínem porodu - REVIZE
  • Spontánní předčasný porod - REVIZE
  • Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence
  • Gestační diabetes mellitus - REVIZE
archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů