Certifikovaný kurz ČGPS ČLS JEP

19.06.2013

Certifikovaný kurz ČGPS ČLS JEP "Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách" + "Prenatální péče o vícečetná těhotenství" se bude konat v Praze dne 2. 9. 2013

Tento kurz je určen zejména pro lékaře, kteří mají zájem o získání certifikátu pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415. Upozorňujeme, že termín kurzu je poslední do konce roku 2013.

Podrobnosti viz kalendář akcí.

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů