certifikáty

CERTIFIKÁT o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách Prenatální péče o vícečetná těhotenství

zobrazit více »

CERTIFIKÁT pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“

zobrazit více »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů