AORA 2019

Datum akce:14. 12. 2019
Pořadatel:Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví ČGPS ČLS, MCC Health Academy JEP, Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Místo konání:Národní muzeum, Praha

Kontaktní informace:

MCC Health Academy
ing. Dana Benešová
Dana.Benesova@vfn.cz
+420 602 489 875

nebo 

Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví ČGPS ČLS JEP 

Gynekologicko-porodnická klinika 

1. LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 18

128 51 Praha 2

Web akce:

http://www.lekaridnes.cz/index.php/vzdelavani/vzdelavani-2019/aora-2019/

Popis akce:

viz web akce 


Soubor typu PDFAORA 2019, programstáhnout
(874,2 kB)