36. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

02.04.2015

se bude konat v Brně, v Hotelu Voroněž, ve dnech 2.-4. 10. 2015.

Program konference se připravuje, bližší informace budou uveřejněny na www.gynultrazvuk.cz a registrovaní uživatelé budou o aktualitách informováni rovněž emailem.

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů